Stilfullt bad

Sanitæranlegg

Valle Rør AS leverer komplette løsninger for sanitærsystem, til både nye prosjekter, samt renoveringsoppdrag og gjør service på eksisterende installasjoner. Les Mer ...
Bilde av gasspeis

Varmeanlegg

Stadig flere velger å bruke vannboren varme som hovedoppvarmingskilde. Både av hensyn til økonomi, bedre inneklima og ikke minst miljøet. Les Mer ...
Vannbaserte slukkeanlegg

Vannbaserte slukkeanlegg

Valle Rør AS har lang erfaring med installering av sprinkleranlegg i nybygg så vel som i eldre bygg. Vi har Les Mer ...
  • 1
  • 2

Det innføres pålegg om å utfase eldre oljefyrte varmekilder i husholdninger i 2020. Dette er lovpålagte myndighetskrav for å spare miljøet.

Vi vi har kompetansen og leverer løsningene for utfasing av oljekjel og overgang til fornybar energi, eller evt. gass på eksisterende vannborent anlegg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

radiator 250558 1280

Valle Rør kan være en partner for deg i dette arbeidet, samt hjelpe deg med å utnytte eksisterende vannborent anlegg i en mer økonomisk og miljøvennlig løsning, som også bedrer ditt inneklima.

Miljøgevinst

Utfasing av oljekjel medfører at du må melde fra til kommunen at oljetanken tas ut av bruk. Forurensingsforskriftens § 1-8 sier at tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Dette arbeidet medfører brann- og og forurensingsfare, og skal derfor utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mange kommuner har oversikt over godkjente firmaer som kan rense, gassfrigjøre og fjerne oljetanker.Hva må gjøres?

Hva kan jeg gjøre selv?

Etter at oljetanken er renset og avgasset kan du grave den opp selv. Oljekjelen kan du også demontere selv.