Fornying av oljefyrte systemer

Det ble innført pålegg om å utfase eldre oljefyrte varmekilder i husholdninger i 2020. Dette er lovpålagte myndighetskrav for å spare miljøet.

Vi vi har kompetansen og leverer løsningene for utfasing av oljekjel og overgang til fornybar energi, eller evt. gass på eksisterende vannborent anlegg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Valle Rør kan være en partner for deg i dette arbeidet, samt hjelpe deg med å utnytte eksisterende vannborent anlegg i en mer økonomisk og miljøvennlig løsning, som også bedrer ditt inneklima.

Miljøgevinst

Utfasing av oljekjel medfører at du må melde fra til kommunen at oljetanken tas ut av bruk. Forurensingsforskriftens § 1-8 sier at tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Dette arbeidet medfører brann- og og forurensingsfare, og skal derfor utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mange kommuner har oversikt over godkjente firmaer som kan rense, gassfrigjøre og fjerne oljetanker.Hva må gjøres?

Hva kan jeg gjøre selv?

Etter at oljetanken er renset og avgasset kan du grave den opp selv. Oljekjelen kan du også demontere selv.